Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
.....................................................................................
Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018
Podzimní prázdniny: po 29. 10. a út 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: so 22. 12. 2018 - st 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: pondělí 11. 3. - neděle 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny: sobota 29. 6. - neděle 1. 9. 2019
Starší zprávy si můžete prohlédnout v ARCHÍVU.
AKCE VE ŠKOLE A ŠKOLCE - PODZIM 2018
.....................................................................................

13. 9. - prohlídka stanice Hasičského záchranného sboru
           v Jičíně
- MŠ a ZŠ
19. 9. 16.00 - schůzka pro rodiče dětí MŠ
25. 10. - Masarykovo divadlo Jičín - Malý princ - ZŠ i MŠ
28. 10. - 5. stromková slavnost ku 100. výročí vzniku ČSR
2. 11. - slavíme Dušičky
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
VYSADÍME LÍPU REPUBLIKY

Zapojili jsme se do programu Nadace Partnerství STROMY SVOBODY. Dvě lípy před školou - Masarykova a Svobody, které sázeli školáci u příležitosti vzniku republiky, jsou zaregistrované v celostátní databázi stromů svobody.
V neděli 28. října vysadíme ke škole třetí lípu. Nadace Partnerství nás podpořila a lípu od ní dostaneme darem.
Přihlásili jsme se také do fotosoutěže Nadace Partnerství "Milujeme Stromy svobody" a vyhráli jsme. Naše fotografie získala v hlasování na facebooku nejvíce „to se mi líbí“. Naší výhrou byla návštěva Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova.
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 7. 9. 2018 byla vyhlášena volba člena školské rady zřízené při Základní škole a Mateřské škole, Jičíněves z řad rodičů žáků základní školy.
Nejpozději do 17. 9. 2018 budou zveřejněna jména kandidátů.
Volba se koná v souladu s volebním řádem školské rady v pondělí 24. 9. 2018 v ZŠ Jičíněves od 7.00 do 16.00 hod. vyplněním a vhozením hlasovacího lístku do volební urny.
Následným sečtením hlasů bude zvolen a vyhlášen členem školské rady kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
V případě, že se volby zúčastní méně než 1/3 osob oprávněných volit (zákonní zástupci žáků školy), bude vyhlášeno druhé kolo voleb.
V případě shody v počtu získaných hlasů, bude vyhlášeno druhé kolo voleb.