Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
.....................................................................................
Zahájení školního roku: pondělí 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny: čt. 26. 10 a pá. 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: so. 23. 12. 2017 - út. 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: pondělí 5. 3. - neděle 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018
Hlavní prázdniny: pondělí 2. 7. - pátek 31. 8. 2018
Starší zprávy si můžete prohlédnout v ARCHÍVU.
AKCE VE ŠKOLE - DUBEN A KVĚTEN
.....................................................................................
13. 4. - Zkušební den v ZŠ pro budoucí prvňáky
18. 4. - ZOO Liberec - MŠ i ZŠ
20. 4. - Den Země - ŠD
20. 4. - Zápis do 1. ročníku, 14.00-17.00 hod.
21. 4. - Ekocentrum Huslík - pečení chleba
23. 4. - Schůzky rodičů ZŠ, 16.00-18.00
24. 4. - Zkušební den v ZŠ pro budoucí prvňáky
30. 4. - Ředitelské volno ZŠ, přerušení provozu MŠ, ŠD

  2. 5. - Pomazánkové setkání pro maminky a babičky
            v MŠ - odpoledne

  4. 5. - Focení - od 8.00
            Výroba ptačích budek - po focení

  7. 5. - Ředitelské volno ZŠ, přerušení provozu MŠ, ŠD
  9. 5. - Vědecké laborky - vzdělávací program MŠ, ZŠ
11. 5. - Přijímací řízení MŠ, 15.00-17.00
14. 5.-25.5. - Praktikantka v MŠ
19. 5. - Májový výlet za pohádkou - Humprecht
            Dlouhý, Široký a Bystrozraký

květen - Bartoušov - pohádkový mlýn - celá MŠ
             (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN)

25. 5. - Kočičí zahrada - preventivní program PPP
            Jičín 2. + 3. roč., 4. + 5. roč.
           Výjezd za opravou planet - cyklovýlet odpoledne

sobota 26.5. - Vítání občánků - 10.00 hod. (sál hospody)
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
VYSADÍME LÍPU REPUBLIKY

Zapojili jsme se do programu Nadace Partnerství STROMY SVOBODY. Dvě lípy před školou - Masarykova a Svobody, které sázeli školáci u příležitosti vzniku republiky, jsou zaregistrované v celostátní databázi stromů svobody.
V neděli 28. října vysadíme ke škole třetí lípu. Nadace Partnerství nás podpořila a lípu od ní dostaneme darem.
Více se dozvíte zde.
Více se dozvíte zde.
Přijímací řízení do mateřské školy
.....................................................................................
proběhne v pátek 11. května 2018 od 15 do 17 hodin
Zápis do prvního ročníku základní školy
.....................................................................................
proběhne v pátek 20. dubna 2018 od 14 do 17 hodin
PŘEDŠKOLÁCI
VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH

Děti z předškolní třídy Hvězdička si v pátek 13. dubna byly vyzkoušet, jak se sedí ve školních lavicích. Společně s paní učitelkou Monikou Kubátovou si vyzkoušely psaní křídou na tabuli i práci v pracovních listech.

Fotografie jsou ke shlédnutí zde.
JARNÍ SETKÁNÍ VE ŠKOLCE

Ve středu 11. dubna 2018 děti prožily v mateřské škole zajímavé odpoledne s rodiči i prarodiči. Přípravy začaly již dopoledne pečením dobrot. Když se děti konečně dočkaly, předvedly nejdříve své připravené vystoupení. Potom nastal čas zapojit rodiče nebo prarodiče do práce. Společně s dětmi vyráběli závodní berušku a květinový zápich. Nakonec setkání přišel čas i na dobroty, které děti připravily. Všem po práci velmi chutnalo.

Fotografie jsou ke shlédnutí zde.