Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
.....................................................................................
Zahájení školního roku: pondělí 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny: čt. 26. 10 a pá. 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: so. 23. 12. 2017 - út. 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: pondělí 5. 3. - neděle 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018
Hlavní prázdniny: pondělí 2. 7. - pátek 31. 8. 2018
Starší zprávy si můžete prohlédnout v ARCHÍVU.
AKCE VE ŠKOLE - KVĚTEN A ČERVEN
.....................................................................................
25. 5. - Kočičí zahrada - preventivní program PPP
            Jičín 2. + 3. roč., 4. + 5. roč.
           Výjezd za opravou planet - cyklovýlet odpoledne
26.5. - Vítání občánků - 10.00 hod. (sál hospody)

  1. 6. - Dětský den, ZŠ - cyklovýlet - kolečkové brusle,
            skateboard, koloběžka - směr Chyjice,
            MŠ - soutěživé dopoledne + opékání párků
  5. 6. - Ševcovna Jičín - výlet MŠ Hvězdička - upřesníme
13. 6. - Schůzka rodičů MŠ, knihovna - ZŠ 
15. 6. - Pasování na čtenáře
16. 6. - Májový výlet za pohádkou - Humprecht
            Dlouhý, Široký a Bystrozraký
19. 6. - Malá školní olympiáda, MŠ, dle počasí
21. 6. - Cyklovýlet (nebo autobus) - páťák představuje
            svoji obec - Střevač, 4. a 5. ročník
22. 6. - Svatojánská noc - stanování u rybníka v Kostelci -
            soutěže, rybaření, koupání, koně, stezka odvahy
26. 6. - Spaní ve škole MŠ předškoláci,
            Schůzka rodičů budoucích prvňáků
27. 6. - Cyklovýlet - páťák představuje svoji obec -
             Žitětín, Kostelec, 4. a 5. ročník
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
VYSADÍME LÍPU REPUBLIKY

Zapojili jsme se do programu Nadace Partnerství STROMY SVOBODY. Dvě lípy před školou - Masarykova a Svobody, které sázeli školáci u příležitosti vzniku republiky, jsou zaregistrované v celostátní databázi stromů svobody.
V neděli 28. října vysadíme ke škole třetí lípu. Nadace Partnerství nás podpořila a lípu od ní dostaneme darem.
DĚKUJEME ZA HLASY V SOUTĚŽI MILUJEME STROMY SVOBODY. VYHRÁLI JSME!
Zapojili jsme se do fotosoutěže Nadace Partnerství "Milujeme Stromy svobody". Naše fotografie získala v hlasování na facebooku nejvíce „to se mi líbí“. Vyhráli jsme návštěvu Domu přírody, vyrazíme tedy do toho českorajského v Dolánkách u Turnova.
Fotografie si můžete prohlédnout na tomto odkazu.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V JIČÍNĚVSI
Kdo si v neděli 13. května přivstal, mohl se od 6 hodin zúčastnit Vítání ptačího zpěvu v Jičíněvsi a jejím okolí, které nejen pro své bývalé spolužáky zorganizoval loňský páťák Šimon Bílek z Vitiněvsi. Naše výprava začala pozorováním vlaštovek a jiřiček hned u školy a poslechem zpěvu slavíka obecného. Potom jsme se přemístili na nově upravenou školní zahradu, kde jsme viděli a slyšeli např. vrabce polního nebo sýkoru modřinku. Dole ve vesnici jsme viděli drozda zpěvného i kvíčalu, rehka domácího a stehlíky. Naše putování pokračovalo k rybníčku u hřiště.
Více se dočtete zde.
BLUDIŠTĚ
U školy pokračujeme v budování nové školní zahrady.I děti z mateřské školy přiložily ruku k ruku k dílu a pomáhaly s úpravou bludiště. Obrázky na jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

POSTOUPILI JSME DO FINÁLE
POHÁRU VĚDY NEWTON 2018
Tým školáků pod vedením paní ředitelky Dariny Šindlářové se od ledna účastní mezinárodní soutěže Pohár vědy. Druhé místo v korespondenční části znamená postup do finálového kola. Více se dočtete zde.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY JSOU KE STAŽENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE.
NÁVŠTĚVA U VČELAŘE
Tatínek Adélky Bezvodové pozval starší děti z mateřské školy na ukázku stáčení medu. Dětem při návštěvě ukázal plástve s medem i stáčení medu v medometu. Nakonec děti sladkou pochoutku ochutnaly. Fotografie ke shlédnutí zde.
OSLAVA MDD V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Malování na obličej byla první aktivita MDD v mateřské škole. Po svačině jsme byli pozváni na cukrovou vatu a celé dopoledne završilo opékání na novém hřišti u školy. Počasí našim aktivitám přálo a oslavu jsme si opravdu užili. Fotografie ke shlédnutí zde.
STOPOVANÁ
V mateřské škole jsme si zahráli na stopovanou. Starší děti vyznačily trasu a schovávaly úkoly pro mladší děti. Hru jsme zakončili v Kostelci, kde všechny děti hledaly sladký poklad. Fotografie ke shlédnutí zde.
DĚTSKÝ DEN V KOPIDLNĚ
Studenti Zahradnické školy nás pozvali do parku na "Dětský den". Do Kopidlna jsme cestovali vlakem. Hned na začátku parku na nás čekal smutný král s královnou a prosili děti o pomoc při hledání zakleté princezny. Děti splnily několik úkolů - navlékaly korále, poznávaly bylinky, závodily na košťatech, lovily ryby a nakonec kouzelným zaříkadlem zachránily princeznu. Odměnou byly dětem nejen krásné zážitky, ale i sladká zmrzlina. Fotografie jsou ke shlédnutí zde.